Logo De Spelkamer
Info coronamaatregelen De Spelkamer ->

Welkom bij de praktijk voor speltherapie​

Als praten niet helpt

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Wat is speltherapie?

Bekijk de video over speltherapie
Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Als jouw kind bijvoorbeeld iets vervelends heeft meegemaakt, is het vaak lastig om dit zomaar te vertellen. Speltherapie kan dan helpen.

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen die wordt ingezet om je kind beter te leren begrijpen. Als therapeut zal ik samen met het kind in een ruimte zitten waar veel speelgoed ligt (de Spelkamer). Het kind is hierbij volledig vrij om te doen wat hij of zij wil. Ik concentreer mij als therapeut volledig op het kind, dit is belangrijk om het vertrouwen van het kind te winnen.

Terwijl jouw kind aan het spelen is leer ik hem/haar steeds beter begrijpen. Er zullen wellicht bepaalde patronen of onderwerpen terugkomen in het spel en daar speel ik dan vervolgens op in, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat het kind weer lekkerder in zijn/haar vel komt te zitten.

Kinderen spelen van nature graag, het zal voor jouw kind gemakkelijker zijn dan praten.

Voor wie?

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden.
Je merkt dat bijvoorbeeld aan stemmingsveranderingen, lichamelijke klachten of aan
problemen in contact of gedrag. Je merkt bijvoorbeeld dat jouw kind:

● snel prikkelbaar is
● snel ruzie maakt
● teruggetrokken is of juist drukker dan normaal
● slecht slaapt
● buikpijn heeft of een andere klacht
● in bed plast
● snel en veel huilt
● angstig droomt
● faalangstig is
● zich moeilijk kan concentreren
● (op sommige plaatsen) niet meer praat

Als jouw kind hier langere tijd last van heeft, kun je je als ouder behoorlijk
machteloos voelen. Je wilt je kind wel helpen, maar je weet niet hoe.. Dan kan hulp van buitenaf heel fijn zijn. Speltherapie kan helpen om jouw kind spelend beter te
leren begrijpen. Zo kan jouw kind op zijn eigen manier spelend laten zien wat
hem/haar dwars zit, en het zo op zijn/haar eigen manier verwerken. De afgelopen
jaren heb ik al veel kinderen (en ouders) kunnen helpen om weer lekkerder in hun
vel te zitten.


Wanneer kan speltherapie ingezet worden?
Speltherapie kan worden ingezet bij verschillende situaties. Bijvoorbeeld als een kind
iets vervelends heeft meegemaakt, zoals bijvoorbeeld: een ziekenhuisopname, het
overlijden van een geliefd persoon, een traumatische gebeurtenis zoals een ongeluk,
mishandeling, pesten of een echtscheiding. Een kind kan niet altijd makkelijk
vertellen wat een situatie met hem/haar doet..


Het kan voor kinderen ook lastig zijn om met een stoornis of handicap om te (leren)
gaan. Daarnaast kunnen ook kinderen met nachtmerries en angsten veel hebben
aan speltherapie.

Maar ook als jij als ouder/verzorger stagnatie of afwijkend gedrag ziet in de sociale of
emotionele ontwikkeling van jouw kind kan speltherapie een oplossing zijn.

Speltherapie kan dus in veel verschillende situaties hulp bieden.

Hoe verloopt speltherapie?

De speltherapie vindt plaats in De Spelkamer.

Als speltherapeute heb ik alle aandacht voor je kind. Ik bouw met je kind een
vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar sessies.


Door mij te verplaatsen in je kind, door mee te spelen en te observeren leer ik de
speeltaal van je kind begrijpen.


Zo krijgt je kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn of haar problemen zo
goed mogelijk te uiten door spel en te verwerken. Dit kan door te spelen, te
knutselen, spelletjes te doen, te kliederen of te bewegen. Je kind heeft hierin
zijn/haar eigen keuze.


Dit stimuleert de ontwikkeling van je kind en zal op den duur, zowel voor je kind als
voor zijn of haar omgeving evenwicht brengen. Wanneer dit is bereikt, kan de
therapie weer stoppen.

Het proces

De meeste kinderen die worden aangemeld voor speltherapie worden verwezen
via het CJG of de huisarts. Als ouder/ verzorger/ voogd krijg je dan via e-mail
een aanmeldformulier toegestuurd door WPC (Westerweelde Pedagogisch
Centrum). We vragen je om dit in te vullen en zo snel mogelijk weer terug te
sturen. Als de verwijzing van het CJG of de huisarts en het aanmeldformulier
beiden binnen zijn bij WPC, dan wordt de therapie aangevraagd bij de
gemeente. Wanneer de gemeente goedkeuring heeft gegeven kunnen we een
intakegesprek plannen.

Ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden. Ook dan krijgen zij een
aanmeldformulier digitaal toegestuurd. Ze kunnen dit thuis invullen en weer
terugsturen. Als dat binnen is kunnen we een intakegesprek plannen.
Dit intakegesprek is nog zonder het kind.

Het is voor mij als speltherapeute belangrijk dat jullie je als ouder gehoord voelen en
op je gemak zijn. Alleen dan kunnen we goed samenwerken. We hebben hetzelfde
doel en dat is om het kind weer lekker in zijn vel te laten zitten.

Als er wordt besloten om de behandeling te starten. Dan vinden er 3 spelobservaties
plaats, ik maak hier een verslag van en bespreek dit vervolgens met jou/jullie als
ouder(s) of verzorger(s).

Vervolgens wordt gekeken of speltherapie de beste manier is om het kind hulp te
bieden. Soms wordt er geadviseerd om een andere manier van hulp te zoeken of
nader onderzoek te laten doen bij een andere specialist.

Als speltherapeut zorg ik ervoor dat je kind zich prettig en veilig voelt in de
spelkamer. Ik accepteer en respecteer het kind in wat het denkt, doet en zegt.
Daarbij krijgt je kind de ruimte om te experimenteren met gedrag dat bij bepaalde
emoties hoort. Ik verwoord en benoem wat ik zie en geef zo betekenis aan wat je
kind speelt.

Wanneer dat nodig is, breng ik structuur aan. Zo blijft het spelen voor je kind
overzichtelijk en veilig. Ik kan samen met je kind sociale vaardigheden oefenen zoals
contact maken en samen spelen.

Ik probeer de taal van het spel zo goed mogelijk te begrijpen. Door mee te spelen
blijft het spel het communicatiemiddel.

Over mij

Gesina Huisman De Spelkamer

Mijn naam is Gesina Huisman. Ik ben getrouwd en we hebben samen 2 lieve
kinderen waar we trots op zijn. Ze wonen al een tijdje op zichzelf. Gelukkig hebben
we nog 2 honden voor de gezelligheid en komen de kinderen regelmatig thuis,
binnenkort zelfs met een kleinkindje. Naast mijn gezin en werk ben ik graag in de
natuur en houd ook van creatief bezig zijn met van alles en nog wat.

Voordat ik speltherapeut werd, heb ik een aantal jaren als juf in het reguliere
basisonderwijs, even op een peuterspeelzaal en vervolgens in het speciaal
onderwijs gewerkt.

Als leerkracht in het speciaal onderwijs zag ik kinderen die zich moeilijk in de klas
konden handhaven. Soms moest ik voor de veiligheid van de groep kiezen en ze
naar een andere persoon in een ruimte brengen om tot zichzelf te laten komen. Daar
ontstond de wens om niet meer de persoon te zijn die ze wegbracht, maar die
andere persoon om ze op te vangen. Ik wilde leren begrijpen welke emoties er achter
dit gedrag zat. Het was hier dat ik in aanraking kwam met speltherapie. Dat was het
voor mij!

Om speltherapeut te worden heb ik de post-HBO-opleiding voor speltherapie gedaan
op de Hogeschool van Utrecht. Mijn Diploma heb ik behaald in 2006. Sinds 2007 heb
ik mijn eigen praktijk voor speltherapie “De spelkamer”. Ik hoop nog veel kinderen te
kunnen helpen met speltherapie zodat ze weer stevig in het leven staan.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). De NVVS
is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Ik ben
geregistreerd als vaktherapeut bij de SRVB.
Ik heb een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en voor de WKKGZ ben
ik aangesloten bij het NIBIG.

Speltherapie en school

Speltherapie wordt gegeven aan kinderen waarvan de ontwikkeling is
gestagneerd. Op school kun je als leerkracht signaleren dat een kind niet goed
in haar/zijn vel zit.

Er kan op school zorg rondom een kind zijn, het is niet altijd mogelijk om pratend te
achterhalen wat er precies met een kind aan de hand is. Want het is niet gemakkelijk
voor kinderen om hun gevoelens en emoties onder woorden te brengen. Juist dan
kan spel het middel voor een kind zijn om een ingrijpende gebeurtenis, een
emotioneel of sociaal probleem te uiten. Dit kan tijdens speltherapie.

De therapie kan in De Spelkamer worden gegeven als tijdelijke ondersteuning voor
een kind. Vanzelfsprekend gaat dit in nauwe samenwerking met de
groepsleerkracht(en) en ouders van het kind.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een kind in de groep te observeren en
de groepsleerkracht te adviseren welke vorm van begeleiding gewenst is voor het
kind.

De Spelkamer hecht veel waarde aan samenwerking met de ouder(s)/opvoeder(s)
van het kind. Daarom dienen zij altijd op de hoogte te zijn van de begeleiding van
hun kind en bereid te zijn om hun medewerking te verlenen aan de therapie of
begeleiding.

Geregistreerd lid van:
Verf jochiedobbeljochie
Top