Welkom bij de praktijk
voor speltherapie

Als praten niet helpt

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Welkom bij de praktijk
voor speltherapie

Als praten niet helpt

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Wat is speltherapie?

Bekijk de video over speltherapie

Veel kinderen hebben moeite met het verwerken van emotionele gebeurtenissen.

Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zomaar vertellen. 

Nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of een echtscheiding zijn dan moeilijk te verwerken. 

Een stoornis of een handicap kan ook een probleem voor een kind zijn. Hulp van buitenaf is soms nodig. Speltherapie is vaak een goede behandelwijze.

Voor wie?

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden. 

U merkt dat aan stemmingsveranderingen, aan lichamelijke klachten, aan problemen in contact of gedrag. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind:

 

 • snel prikkelbaar is
 • snel ruzie maakt
 • teruggetrokken is of juist drukker dan normaal
 • slecht slaapt
 • buikpijn heeft of een andere klacht
 • in bed plast
 • snel en veel huilt
 • angstig droomt
 • faalangstig is
 • zich moeilijk kan concentreren
 • op sommige plaatsen niet meer praat

 

Als een kind hier langere tijd last van heeft, kan een gezonde ontwikkeling in gevaar komen. Dan is hulp van buitenaf soms nodig en speltherapie kan een goede behandelwijze zijn.

Voor wie?

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden. 

U merkt dat aan stemmingsveranderingen, aan lichamelijke klachten, aan problemen in contact of gedrag. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind:

 • snel prikkelbaar is
 • snel ruzie maakt
 • teruggetrokken is of juist drukker dan normaal
 • slecht slaapt
 • buikpijn heeft of een andere klacht
 • in bed plast
 • snel en veel huilt
 • angstig droomt
 • faalangstig is
 • zich moeilijk kan concentreren
 • op sommige plaatsen niet meer praat

Als een kind hier langere tijd last van heeft, kan een gezonde ontwikkeling in gevaar komen. Dan is hulp van buitenaf soms nodig en speltherapie kan een goede behandelwijze zijn.

Hoe verloopt speltherapie?

Het proces

De speltherapie vindt plaats in De Spelkamer.

De speltherapeute heeft alle aandacht voor uw kind. Ze bouwt met uw kind een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms enige tijd.

Door zich te verplaatsen in uw kind, door mee te spelen en te observeren leert de speltherapeute de speeltaal van het kind te begrijpen.

Zo krijgt uw kind gelegenheid en de ondersteuning om zijn of haar problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken.

Dit stimuleert de ontwikkeling van uw kind en zal op den duur, zowel voor uw kind als voor zijn of haar omgeving evenwicht brengen.

De meeste kinderen die worden aangemeld voor speltherapie worden verwezen via het CJG of de huisarts. Ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden.

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is nog zonder het kind. 

Het is voor de speltherapeute belangrijk dat ouders zich gehoord voelen en op hun gemak zijn. Van te voren wordt gevraagd een digitaal intakeformulier in te vullen. 

Als er wordt besloten om de behandeling te starten. Dan vinden er 3 spelobservaties plaats, de speltherapeute maakt hier een verslag van en bespreekt dit vervolgens met de ouders of verzorgers. 

Vervolgens wordt gekeken of speltherapie de beste manier is om het kind hulp te bieden. Soms wordt er geadviseerd om een andere manier van hulp te zoeken of nader onderzoek te laten doen bij een andere specialist.

Hoe verloopt speltherapie?

Het proces

De meeste kinderen die worden aangemeld voor speltherapie worden verwezen via het CJG of de huisarts. Ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden.

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is nog zonder het kind. 

Het is voor de speltherapeute belangrijk dat ouders zich gehoord voelen en op hun gemak zijn. Van te voren wordt gevraagd een digitaal intakeformulier in te vullen. 

Als er wordt besloten om de behandeling te starten. Dan vinden er 3 spelobservaties plaats, de speltherapeute maakt hier een verslag van en bespreekt dit vervolgens met de ouders of verzorgers. 

Vervolgens wordt gekeken of speltherapie de beste manier is om het kind hulp te bieden. Soms wordt er geadviseerd om een andere manier van hulp te zoeken of nader onderzoek te laten doen bij een andere specialist.

Wat doet de speltherapeut?

De speltherapeut zorgt ervoor dat het kind zich prettig en veilig voelt in de spelkamer. Zij accepteert en respecteert het kind in wat het denkt, doet en zegt. 

De speltherapeut biedt het kind de ruimte om te experimenteren met gedrag dat bij bepaalde emoties hoort. Zij verwoordt en benoemt wat ze ziet en geeft zo betekenis aan wat het kind speelt. 

Wanneer dat nodig is, brengt de speltherapeut structuur aan. Zo blijft het spelen voor het kind overzichtelijk en veilig. De speltherapeut kan samen met het kind sociale vaardigheden oefenen zoals contact maken en samen spelen. 

De speltherapeut probeert de taal van het spel zo goed mogelijk te begrijpen. Door mee te spelen blijft het spel het communicatiemiddel.

Even voorstellen..

Gesina Huisman De Spelkamer

Mijn naam is Gesina Huisman.
Ik heb jaren in het reguliere onderwijs gewerkt, even op een peuterspeelzaal en van daaruit ben ik naar het speciaal onderwijs overgestapt. 

Het was hier dat ik in aanraking kwam met speltherapie. Het leek me een uitdaging om kinderen, die zich in de klas moeilijk kunnen handhaven, individueel te helpen door middel van spel.

Ik heb hiervoor de post-HBO opleiding voor speltherapie gedaan op de Hogeschool van Utrecht. Mijn Diploma heb ik behaald in 2006. Sinds 2007 heb ik mijn eigen praktijk voor speltherapie “De spelkamer”. Ik hoop nog veel kinderen te kunnen helpen met speltherapie zodat ze weer stevig in het leven staan.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten en de RBNG, gegevens voor de aanvullende verzekering vindt u onder vergoedingen.

Speltherapie en school

Speltherapie wordt gegeven aan kinderen waarvan de ontwikkeling is gestagneerd. Op school kunt u als leerkracht signaleren dat een kind niet goed in haar/zijn vel zit.

Er kan op school zorg rondom een kind zijn, het is vaak niet even makkelijk om te achterhalen wat er precies met een kind aan de hand is.

Het is niet gemakkelijk voor kinderen om hun gevoelens en emoties onder woorden te brengen. Juist dan kan spel het middel voor een kind zijn om een ingrijpende gebeurtenis, een emotioneel of sociaal probleem via spel te uiten.

De therapie kan in De Spelkamer worden gegeven als tijdelijke ondersteuning voor een kind. Vanzelfsprekend gaat dit in nauwe samenwerking met de groepsleerkracht(en) van het kind. 

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een kind in de groep te observeren en de groepsleerkracht te adviseren welke vorm van begeleiding gewenst is voor het kind.

De Spelkamer hecht veel waarde aan samenwerking met de ouder(s)/opvoeder(s) van het kind. Daarom dienen deze op de hoogte te zijn van de begeleiding van hun kind en bereid te zijn om hun medewerking te verlenen aan de therapie of begeleiding.

Speltherapie en school

Speltherapie wordt gegeven aan kinderen waarvan de ontwikkeling is gestagneerd. Op school kunt u als leerkracht signaleren dat een kind niet goed in haar/zijn vel zit.

Er kan op school zorg rondom een kind zijn, het is vaak niet even makkelijk om te achterhalen wat er precies met een kind aan de hand is.

Het is niet gemakkelijk voor kinderen om hun gevoelens en emoties onder woorden te brengen. Juist dan kan spel het middel voor een kind zijn om een ingrijpende gebeurtenis, een emotioneel of sociaal probleem via spel te uiten.

De therapie kan in De Spelkamer worden gegeven als tijdelijke ondersteuning voor een kind. Vanzelfsprekend gaat dit in nauwe samenwerking met de groepsleerkracht(en) van het kind. 

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een kind in de groep te observeren en de groepsleerkracht te adviseren welke vorm van begeleiding gewenst is voor het kind.

De Spelkamer hecht veel waarde aan samenwerking met de ouder(s)/opvoeder(s) van het kind. Daarom dienen deze op de hoogte te zijn van de begeleiding van hun kind en bereid te zijn om hun medewerking te verlenen aan de therapie of begeleiding. 

Geregistreerd lid van:

RBCZ logo
Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
NVVS logo
De Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)
NIBIG logo
Het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)
logo FVB
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Geregistreerd lid van:

Verf jochie
dobbeljochie